Aktuality

Čo máme nové?

25 rokov obnovenej činnosti charity na Slovensku

pridal: charita | dátum: 26. januára 2016 | kategória: aktuality

Dňa 21. januára 1991, po páde totality, obnovila oficiálne charita svoju činnosť zaregistrovaním stanov Slovenskej katolíckej charity na Slovensku. Bolo jej umožnené plnohodnotne pokračovať v jej poslaní, pre ktoré bola v roku 1927 založená. Diecézna charita Žilina je súčasťou siete (arci)diecéznych charít, ktoré združuje Slovenská katolícka charita. Diecézna charita Žilina poskytuje ročne pravidelnú starostlivosť vyše 1000 ľuďom v núdzi v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, detský charitný dom a opatrovateľskú službu. Aj vďaka podpore darcov môžeme naďalej pomáhať konkrétnym spôsobom mnohým núdznym.

Aktuálne nás môžete podporiť aj prostredníctvom darovania 2% z Vašich daní. 

Viac o projektoch Slovenskej katolíckej charity (SKCH):

Na Slovensku SKCH prevádzkuje 265 zariadení, ktoré poskytujú sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby pre takmer 20 tisíc ľudí v núdzi ročne bez ohľadu na ich rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Okrem toho realizuje humanitárne a rozvojové projekty v 12 chudobných krajinách sveta. Ústredným poslaním SKCH je už viac ako 25 rokov účinne pomáhať ľuďom v núdzi, byť hlasom chudobných a byť blízko pri každom človeku, ktorý to aktuálne potrebuje. Túto úlohu realizuje prostredníctvom pravidelných kampaní, ako je Pôstna krabička pre Afriku, Zbierka školských pomôcok, či Celoslovenská zbierka potravín. 

SKCH už niekoľko rokov realizuje aj Projekt Adopcia na diaľku, ktorý je založený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa a pomáha deťom v Albánsku, Kazachstane, Ukrajine, Indii, Ugande, Vietname, ale aj na Haiti. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR SKCH realizuje kampaň Stop obchodovaniu s ľuďmi, kde okrem osvetových programov, pomáha aj konkrétnym obetiam obchodovania. V rámci prebiehajúcej utečeneckej krízy pripravila SKCH už tretie pokračovanie Projektu Rafael zameraného na podporu ľudí, ktorým už bol udelený azyl, alebo poskytnutá doplnková ochrana na území SR.