Aktuality

Čo máme nové?

2 percentá

pridal: charita | dátum: 10. februára 2020 | kategória: aktuality

Vaše 2 % premieňame na konkrétnu pomoc núdznym na území Žilinskej diecézy prostredníctvom služieb v našich zariadeniach.
 
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.
 
Naše údaje:
Názov: Diecézna charita Žilina
Sídlo: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
IČO: 42065895
 
Ďakujeme Vám za Vašu podporu!
 

AKO POSTUPOVAŤ?

 

1/ ZAMESTNANEC 

a/ Do 17. FEBRUÁRA 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2019 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2020 na daňový úrad.

Termín pre podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane sa posúva až na koniec druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie), + potvrdenie o podaní (kliknite pre stiahnutie)

– fyzická osoba typ B: v XII. oddiele v kolónke údaje o prijímateľovi uvediete:
IČO: 42065895
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
Názov: Diecézna charita Žilina
Ulica: Predmestská
Číslo: 12
PSČ: 01001
Obec: Žilina

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať až 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k podávanému daňovému priznaniu.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2020 na daňový úrad.

Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa posúva až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy 8 eur pre jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v VI. časti uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

IČO: 42065895
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
Názov: Diecézna charita Žilina
Ulica: Predmestská
Číslo: 12
PSČ: 01001
Obec: Žilina

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2020 na daňový úrad.

Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa posúva až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanieAk právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1% z dane.

Za poukázanie percenta (1%, 2% alebo 3%) z Vašich daní Vám chceme poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (FYZICKÉ OSOBY – meno a adresa; PRÁVNICKÉ OSOBY – obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Diecéznej charity Žilina. Úprimne ďakujeme!