Aktuality

Čo máme nové?

Žilinská diecéza má 15 rokov

pridal: charita | dátum: 16. februára 2023 | kategória: aktuality

Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince v Žiline sme sa dnes poďakovali za pätnáste výročie založenia Žilinskej diecézy (14. 2. 2008). Pri tejto príležitosti celebroval slávnostnú svätú omšu apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Jeho homíliu prinášame v plnom znení. 

Bratia a sestry – Gaudete et exultate (Mt 5,12) – radujte sa a jasajte – tieto slová dnes Ježiš hovorí každému z nás pri tomto peknom pätnástom výročí zriadenia vašej Žilinskej diecézy. Máme totiž veľa dôvodov k oslave. Nejde len o pripomenutie si dátumu historickej udalosti. Radujeme sa a tešíme zo všetkého, čo ste prežili a uskutočnili v Žilinskej diecéze za týchto pätnásť rokov.

Dnes rozumieme, aké prozreteľné bolo rozhodnutie pápeža Benedikta XVI., blahej pamäti, zriadiť túto novú Žilinskú diecézu, lebo už vidíme dobré ovocie, ktoré prinieslo: život Cirkvi na tomto území prekvitá vo všetkých pastoračných oblastiach. Blízkosť pastierov je a bola k veľkému úžitku všetkých veriacich.

V mene Svätého Otca Františka, ktorého pokorne zastupujem, ďakujem zvlášť Jeho Excelencii Monsignorovi Tomášovi Galisovi, prvému žilinskému biskupovi, ktorý je akoby zakladajúcim biskupom tejto diecézy. Vynaložil chvályhodné a neúnavné úsilie, aby zorganizoval a pozdvihol na vysokú úroveň pastorálne a sociálno-charitatívne projekty a kuriálne štruktúry tejto Žilinskej diecézy.

Monsignor Tomáš, vieme dobre, že uviesť do chodu novú diecézu nie je jednoduché: chce to veľa obiet, bezsenných nocí, striedanie spokojnosti a sklamania, ale výsledky sú výborné. Preto hovoríme bravo, odviedli ste skvelú prácu. Vďaka, Monsignor Tomáš. Chceme dnes uznať veľké dielo, ktoré sa zrealizovalo za týchto pätnásť rokov.

Poďakovanie patrí aj všetkým kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam, diakonom a seminaristom, laikom, mužom aj ženám zamestnaným v rozličných diecéznych inštitúciách, mladým a celému Božiemu ľudu Žilinskej diecézy: bravo. Vďaka, lebo v spojení s biskupom ste odviedli a stále odvádzate skvelú tímovú prácu. Naozaj sme na vás hrdí, lebo ste kráčali a stále kráčate spolu a naďalej duchovne aj materiálne budujete Žilinskú diecézu.

Bratia a sestry, poslanie Cirkvi nie je konkurovať si, ale deliť sa. Slovo konkurencia nepatrí do evanjelia, Katolícka cirkev nikomu nekonkuruje (nerobí prozelytizmus). Poslaním Cirkvi je deliť sa, objímať všetkých, s víziou začlenenia. Nikto sa nesmie cítiť vylúčený. Počas svojej návštevy na Slovensku, v septembri 2021, pápež František pripomenul, že zdieľanie bol štýl prvej kresťanskej komunity: jednomyseľne zotrvávali na modlitbách, kráčali spoločne. Aj sa hádali, ale kráčali spoločne (Stretnutie s biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami a seminaristami v Katedrále sv. Martina v Bratislave 13. septembra 2021). Toto je synodalita: žiť plnosť komunitnej dimenzie našej Cirkvi a nikoho nevylučovať, zvlášť nie tých najchudobnejších a núdznych.

Dve vlastnosti nám môžu pomôcť lepšie žiť synodálnu cestu: podstatnosť a transparentnosť. Treba sa zamerať na to podstatné, žiť to podstatné, teda posolstvo spásy, ktoré má Cirkev ponúkať dnešnému svetu a nestratiť sa na cestách, ktoré nikam nevedú a vzďaľujú nás od evanjeliového posolstva. Pápež František nám často opakuje, že potrebujeme transparentnú cirkev. Musíme odstrániť z našich inštitúcií všetky oblasti, kde je tieň. Transparentnosť v spravovaní peňazí, transparentnosť v pastoračných programoch, transparentnosť v diecéznych projektoch. Podstatnosť a transparentnosť.

Bratia a sestry, keď slávime týchto 15 rokov diecézneho života a pozeráme sa na minulosť s vďačnosťou za doteraz vykonané veľké dielo, musíme pozerať dopredu, plní nádeje a entuziazmu.

Bratia a sestry, chceme viac. Chceme vidieť viac mladých a veriacich v našich komunitách. Chceme vidieť viac povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu. Chceme viac rásť v službe chudobným a núdznym. Posolstvo znie: viac.

To viac môžeme dosiahnuť tým, že budeme žiť plnosť našej viery. Sme povolaní žiť vieru bez výnimiek a výhovoriek. Nemôžeme si vyberať. Vieru a jej obsah treba prijať v celistvosti, žiť ju v plnosti.

Viera je kyslíkom života a čím viac kyslíka máme v pľúcach, tým viac môžeme dýchať a ohlasovať evanjelium. Neosoží nám vlažná viera, ktorá nepriťahuje, nepáčia sa nám katolíci, ktorí majú teplotu prostredia… katolíci, ktorí nie sú ani horúci, ani studení. Aby sme mali viac, potrebujeme vieru, ktorá je úplná, celistvá a bez výnimiek.

Drahí bratia a sestry, dýchajme s Bohom, naplňme si pľúca kyslíkom viery.

Ďakujem Žilinskej diecéze a jej veriacim, Gaudete et Exultate, radujte sa a jasajte, za týchto pätnásť rokov ste urobili tak veľa práce. Vďaka, Mons. Tomáš, vďaka všetkým vám, kňazom, rehoľníkom, laikom, mladým, ale spojení s pápežom Františkom a s univerzálnou cirkvou sa teraz musíme pozerať dopredu s veľkou túžbou robiť stále viac. Amen.