Aktuality

Čo máme nové?

Priateľský večer

pridal: charita | dátum: 16. decembra 2022 | kategória: aktuality

V atmosfére vďačnosti sme sa stretli na krásnom kultúrnom, vianočno-spoločenskom večernom programe v priestoroch Fidélia v Žiline. Tí, ktorých už mesiace spája hlboké puto priateľstiev spontánne sa rodiacich zo vzájomného počúvania a z prijímania či dávania pomoci… ľudí, ktorí dávajú zo seba to najlepšie, aby uľahčili život tým, ktorí k nám prišli hľadať útočisko a pomoc. Advent ako aktívne očakávanie príchodu Ježiška vzbudil túžbu spoločne aj navonok prejaviť časť bohatstva ukrytého vo vnútri… a tak vzniklo ekumenické dielko, harmonicky a chutne zladené bohatstvo tradícií… divadlo, hudba, tanec, spev i ochutnávka tradičných jedál… slovenské a ukrajinské deti sú skutoční anjeli, aj dospeláci sa na chvíľu stali deťmi 🎄

Záverečné slová riaditeľa Diecéznej charity vystihli hĺbku a poodhalili prítomné tajomstvo… “keď poskytujeme človeku pomoc, pozrieme mu do očí? Dotkneme sa jeho ruky?” …vďaka ľudskosti a opravdivému a hlbokému záujmu títo ľudia našli viac než len pomoc… ĎAKUJEME!

Ďakujeme Cirkvi bratskej za nacvičenie programu, organizácii Človek v ohrození, za koledy Petre Ondráčkovej z CP, za nádherný spev a účasť aj Evanjelickej cirkvi zo Žiliny, bratom Kapucínom veľká vďaka za pohostinnosť a dlhodobú obetavú službu a všetkým zúčastneným za krásne spoločenstvo ⭐️ bez ohľadu na vierovyznanie či národnosť. Bolo cítiť jednotu ľudí, ktorých spája pomoc, služba druhým.

Centrum podpory Charita Žilina & Ukrajinský Dom Žilina & Človek v ohrození & Cirkev bratská & Evanjelická cirkev Žilina & študenti žilinskej univerzity pod vedením Halyny Handzilevskej, ktorá viedla réžiu a scenár divadla… a mnohým ďalším nemenovaným, srdečne ďakujeme!

POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY 🔔