Aktuality

Čo máme nové?

1. kolo potravinovej pomoci ukončené

pridal: charita | dátum: 31. augusta 2016 | kategória: aktuality

V polovici augusta ukončila Diecézna charita Žilina prvé kolo distribúcie potravinových balíčkov v rámci celoslovenského programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci. Podarilo sa nám odovzdať 2 248 balíčkov pre 1310 ľudí. Počty prijímateľov potravinovej pomoci podľa jednotlivých okresov sú nasledovné: 368 v okrese Žilina, 434 v okrese Martin, 102 v okrese Turčianske Teplice, 139 v okrese Kysucké Nové Mesto, 68 v okrese Púchov a 199 v okrese Ilava.

Distribúcia a výdaj prebiehal v spolupráci s obecnými a farskými úradmi, v niektorých obciach sme balíčky odovzdali priamo do samotných domácností. Spolu s distribúciou poskytovali sociálni pracovníci Diecéznej charity Žilina aj sociálne poradenstvo, užitočné a kontaktné informácie pri rôznych problémových situáciách ľudí v núdzi.

V jeseni tohto roka bude prebiehať 2. kolo potravinovej pomoci, počas ktorého si prijímatelia pomoci prevezmú aj hygienický balíček. Aktuálne zoznamy prijímateľov nám opätovne poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a všetkých, ktorí sa na ňom budú nachádzať budeme včas kontaktovať. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali počas distribúcie a veríme, že aj touto materiálnou pomocou pomáhame zmierňovať núdzu mnohých.