Farská charita Vrútky

Farská charita Vrútky vedúci: RNDr. Mária Bičanová Socálna pomoc pre seniorov,

Navštevovanie osamelých farníkov