Aktuality

Čo máme nové?

13. nov 2019

aktuality

Cena dobrovoľníka mesta Martin

V nedeľu 10.11.2019 ako Kolektív Domu charity sv. Krištofa dostali ocenenie – […]

23. okt 2019

aktuality

Svätá omša ku cti sv. Filipa Neriho

V pondelok  21. októbra 2019 sa v Centre pre deti a rodiny […]

14. okt 2019

aktuality

Prezentácia Farských charít vo farnosti Závodie

Dňa 9. 10. 2019 pracovníci Diecéznej Charity Žilina navštívili jednu z najstarších […]

11. okt 2019

aktuality

Výsledky 10. ročníka zbierky školských pomôcok

Tohtoročný 10. ročník celoslovenskej zbierky školských pomôcok pomohol viac ako 600 deťom […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

10. okt 2019

aktuality

Františkova šiška – Týždeň kresťanskej kultúry

Diecézna charita Žilina prezentovala svoje služby a výrobky klientov na akcii s […]

30. sep 2019

aktuality

Prezentácia Farských charít vo farnosti Štiavnik

Dňa 26. 9. 2019 sme navštívili farnosť Štiavnik, kde sme prezentovali  dielo […]

6. sep 2019

aktuality

Inter nos – Medzi nami 5.9.2019 na Mariánskom námestí v Žiline

Diecézna charita Žilina sa aj tento rok zapojila do medzinárodného festivalu Inter […]

30. aug 2019

aktuality

Materiálna pomoc rodinám v spolupráci s Nadáciou EPH

Diecézna charita Žilina pomáha adresne mnohým rodinám prostredníctvom dlhodobých a pravidelných projektov […]