Aktuality

Čo máme nové?

10. feb 2020

aktuality

2 percentá

Vaše 2 % premieňame na konkrétnu pomoc núdznym na území Žilinskej diecézy […]

30. jan 2020

aktuality

Prezentácia Farských charít vo farnosti Papradno

Dňa 28 januára sme navštívili farnosť Papradno za účelom prezentovania projektu Farských […]

24. jan 2020

Ponuka práce

Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: U P R A T O V A Č K Y Miesto […]

24. jan 2020

aktuality

Založenie Farskej charity Snežnica

Dňa 15.01.2020 sme navštívili farnosť Snežnica, kde bola Slávená Svätá omša za […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

22. jan 2020

aktuality

Advent a Štedrá večera v Centre pre deti a rodiny

Adventné prežívanie v CDR už tradične vrcholí slávením Štedrej večere, ktorej predchádzajú prípravy. […]

15. jan 2020

aktuality

Štedrý deň v Dome charity sv. Gianny

V priestoroch kaplnky pri vianočnom stromčeku sa zišli  obyvatelia celého domu. Pred večerou […]

15. jan 2020

aktuality

Vianoce v Dome charity sv. Krištofa v Martine

Vianočné sviatky v r. 2019 prebiehali v Dome charity sv. Krištofa v pokojnej atmosfére. Menu […]

15. jan 2020

aktuality

Štedrá večera v Dome charity sv. Vincenta

Byť človekom na ulici, neznamená vždy nutne stratiť všetky svoje osobné túžby, […]