Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok

pridal: charita | dátum: 29. mája 2019 | kategória: aktuality

1. jún – 15. september 2019

Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Pomôž nám naplniť ďalšiu tašku a prines nové alebo používané, ale stále funkčné: tašky zošity fixky pravítka peračníky pastelky nožnice perá a všetko, čo môžu deti v škole pri štúdiu využiť.

Pozri plagát.

Tlačová správa.