Aktuality

Čo máme nové?

6 krokov k vzniku farskej charity

pridal: charita | dátum: 19. marca 2013 | kategória: Farské charity

  1. aspoň 3 ochotní dobrovoľníci vo farnosti s túžbou slúžiť ľuďom v núdzi oslovia svojho farára a skontaktujú Diecéznu charitu Žilina
  2. vo farnosti existuje reálna potreba charitatívnej pomoci a služby a farár súhlasí so vznikom farskej charity (FCH)
  3. zástupcovia Diecéznej charity Žilina sa spoločne stretnú s dobrovoľníkmi FCH a farárom
  4. farár vystaví dekrét o zriadení FCH a pošle ho spolu so žiadosťou o registráciu FCH na adresu Diecéznej charity Žilina (vzor dekrétu a žiadosti je v sekcii Dokumenty)
  5. Diecézna charita Žilina zaregistruje novovzniknutú FCH a pošle jej registračný list
  6. Diecézna charita Žilina koordinuje a napomáha pri napĺňaní cieľov a činnosti FCH