Potravinová pomoc

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

 

Konkrétne ide o:

  • Poskytovanie potravinových (Opatrenie č. 1) a hygienických balíčkov (opatrenie č. 4)
  • Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom, napr.: poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.

Diecézna charita Žilina zabezpečuje distribúciu potravinových a hygienických balíčkov a vykonáva sprievodné opatrenia v nasledujúcich okresoch:

  •  Žilina
  • Kysucké Nové Mesto
  • Martin
  • Turčianske Teplice
  • Púchov
  • Ilava

 

Pre viac informácii kliknite sem.