Farská charita Petrovice

Farská charita Petrovice vedúci: Mgr. Zuzana Žídeková Zbierka školských pomôcok,

Zbierka šatstva a trvanlivých potravin,

Pomoc vo farnosti s akciami,

Návšteva starých a chorých v dome seniorov,

zbierka známok a podpora misií