Farská charita Kysucké Nové Mesto

Farská charita

Kysucké Nové Mesto

vedúci: Paula Vojčíková,

zást.. Mária Kissová

Pomoc rodinám v hmotnej núdzi, seniorom,

Poskytovanie poradenstva,

Potravinová pomoc