Farská charita Čadca

Farská charita Čadca vedúci: Dana Švancárová Organizácia duchovných akcií,

Zbierka šatstva a potrieb pre domácnosť,

Starostlivosť o dôchodcov,

Potravinové zbierky,

Guláš pre ľudí bez domova,

Zbierka na Mikuláša