Aktuality

Čo máme nové?

Dom charity sv. Vincenta, Žilina

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia Poskytujeme […]

Dom charity sv. Kamila, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím Poskytujeme sociálne služby […]

Charitatívna služba v rodinách, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, zomierajúci, osoby so zdravotným postihnutím Poskytujeme sociálne […]

26. mar 2008

Nezaradené

STANOVY DIECÉZNEJ CHARITY ŽILINA

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40